Sigorta Danışmanları


SİGORTA ŞEFİ
Didem Kutlu | didemkutlu@hondapark.com | Direk Hat: 0 (212) 496 41 62

SİGORTA DANIŞMANLARI
Serpil Güneş | serpilgunes@hondapark.com | Direk Hat: 0 (212) 496 41 61
Tülay Ateş | tulayates@parksassigorta.com | Direk Hat: 0 (212) 496 41 64
Ahmet Yıldırım |ahmetyildirim@parksassigorta.com | Direk Hat: 0 (212) 496 41 11
Gaye Değirmenci |gayedegirmenci@parksassigorta.com | Direk Hat: 0 (212) 692 41 59
Didem Özdemir |didemozdemir@parksassigorta.com | Direk Hat: 0 (212) 692 41 87